Reštaurovanie hodinovej skrinky

REŠTAUROVANIE HODINOVEJ SKRINKY

Po odbornej prehliadke hodinovej skrinky sa určí rozsah opravy a technologický postup. Celkové reštaurovanie obsahuje:
 • doplnenie chýbajúcich časti,
 • úplné rozobratie,
 • spevnenie oslabených častí, doplnenie dyhy,
 • odstránenie starých náterov,
 • ošetrenie proti červotočom,
 • morenie, povrchová úprava,
 • zlátenie, polychrómia,
 • doplnenie odlievaných, lisovaných ozdôb,
 • zasklievanie.
Doba trvania opravy a predbežná cena sa určí pri obhliadke hodín. Cena väčšinou býva konečná, môže sa však zvýšiť vzhľadom na zistené skryté závady pri samotnej oprave. Samozrejme Vás dopredu upozorníme a budeme Vás informovať o ďalšom postupe opravy.
Na každé reštaurovanie poskytujeme záruku  v dĺžke pol roka prípadne rok, vzhľadom na typ hodín.
 • partner1
 • partner2
 • partner3
 • partner4
 • partner5
 • partner6
 • partner7