Opravy hodinového strojčeka

TECHNOLOGICKÝ POSTUP OPRAVY HODINOVÉHO STROJČEKA:

 • určenie závad,
 • odstránenie závad, úplné rozobratie,
 • doplnenie chýbajúcich častí, prípadne ich výroba,
 • čistiaci kúpeľ,
 • montáž hodinového strojčeka, nastavenie, namazanie,
 • vyčistenie, retušovanie ciferníka,
 • leštenie, matovanie mosadzných častí /kyvadlo, rámik ciferníka a iné/,
 • odskúšanie chodu hodín, ich presnosti, nastavenie bitia.

Doba trvania opravy a predbežná cena sa určí pri obhliadke hodín. Cena väčšinou býva konečná, môže sa však zvýšiť vzhľadom na zistené skryté závady pri samotnej oprave. Samozrejme Vás dopredu upozorníme a budeme Vás informovať o ďalšom postupe opravy. Na každé reštaurovanie poskytujeme záruku v dĺžke pol roka prípadne rok, vzhľadom na typ hodín.
 • partner1
 • partner2
 • partner3
 • partner4
 • partner5
 • partner6
 • partner7