Reštaurovanie

Pri oprave hodín je potrebné hodiny obhliadnuť kvôli určeniu závad. Obhliadku robíme v hodinárskej dielni, vo výnimočných prípadoch je možné obhliadku vykonať na mieste, kde sa hodiny nachádzajú. Po obhliadke sa určí predbežná cena a odhadneme i dĺžku trvania opravy. Cena väčšinou býva konečná, môže sa však zvýšiť vzhľadom na zistené skryté závady pri samotnej oprave. Samozrejme Vás dopredu upozorníme a budeme Vás informovať o ďalšom postupe opravy. Na každú celkovú opravu poskytujeme záruku v dĺžke pol rok prípadne rok vzhľadom na typ hodín.

Reštaurujeme a opravuje všetky typy starožitných hodín a hodiniek. Disponujeme veľkou súčiastkovou základňou a nadštandardným technickým vybavením, čo umožňuje opraviť hodiny veľmi staré, ale i značne poškodené či nekompletné. Reštaurujeme aj hodinové skrinky /drevené, kovové/.


Reštaurovanie hodín môžeme rozdeliť na dve časti:
  • partner1
  • partner2
  • partner3
  • partner4
  • partner5
  • partner6
  • partner7